ĐỊA ĐIỂM
 
Tìm Văn phòng Cấp Bằng lái xe:
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe Abbotford
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe, McCallum Centre Mall
Địa chỉ: Unit #1-33498 Bevan Avenue
Abbotsford, BC
V2S5G6

Hướng đi
Phone: 888-715-7775
Fax: 604-870-5703
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
 
Vina Driving School Ltd.
#3 - 14655 - 108 Avenue
Surrey, BC V3R1V9, Canada
info@vinadriving.com