ĐỊA ĐIỂM
 
Tìm Văn phòng Cấp Bằng lái xe:
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe Burnaby
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe, Trung tâm Royal (Khu Thương Mại Vancouver)
Địa chỉ: 221-1055 West Georgia Street,
Vancouver, BC
V6E3R5

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6
Ghi chú: Trung tâm Cấp Bằng Lái xe này nằm phía dưới Trung Tâm Royal, cạnh Khu Ẩm Thực. Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 4126 MacDonald Street
Vancouver, BC
V6L2P2

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6 (Kiểm tra thực hành lái xe trên đường bắt đầu lúc 8am)
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 2750 Commercial Drive
Vancouver, BC
V5N5P4

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe
Địa chỉ: 13426 -78th Avenue
Surrey, BC
V3W8J6

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Monday-Tuesday 8:30am to 4:30pm
Wednesday - Friday 7:30am to 7:30pm
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 5740 Minoru Blvd.
Richmond, BC
V6X2A9

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 3880 Lougheed Hwy.
Burnaby, BC
V5C6N4

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 3 8:30am - 4:30pm/ Thứ 4 - Thứ 6 7:30am - 7:30pm
Ghi chú: Tất cả các kiểm tra đều thực hiện ở địa điểm này. Khảo thí: 604-661-2255. Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 125 East 13th Street,
North Vancouver, BC
V7L3L2

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe - Expressway Metropolis at Metro town (cạnh the Bay)
Địa chỉ: 232 - 4820 Kingsway
Burnaby, BC
V5H4P2

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 & Thứ 3: 10am - 6pm;
Thứ 4 - Thứ 6: 10am - 9pm;
Thứ 7: 10am - 6pm
Ghi chú: Không có thi kiểm tra ở địa điểm này.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe
Địa chỉ: Unit C1A, 15285 - 101st Avenue
Surrey, BC
V3R9V8

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 9:00 - 6:00 Thứ 2 đến Thứ 5, 9:00 - 8:00 Thứ 6, 9:00 - 5:00 Thứ 7.
Ghi chú: ** Địa điểm chỉ dành cho những người xin cấp bằng lái xe kiểm tra kiến thức class 6, 7 và 8 (có hẹn trước). Để đặt hẹn, vui lòng gọi 604-587-8809 -- 604-587-8809 hoặc đến liên hệ với nhân viên Trung tâm Dịch vụ Bằng lái hoặc Expressway.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe Port Coquitlam
Địa chỉ: 1930 Oxford Connector
Port Coquitlam, BC
V3C0A4

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: 8:30 a.m. 4:30 p.m.; Thứ 7 & Chủ Nhật: Đóng cửa
Ghi chú: Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe The new Port Coquitlam mở cửa từ 12:30 p.m. từ Thứ 2, 03/05. Địa điểm cung cấp đầy đủ dịch vụ về Kiểm tra thực hành lái xe, xe motorm và các bằng cấp cao hơn cho tất cả các Quý khách.
Trung tâm Dịch vụ Bằng Lái Xe vùng Coquitlam Driver Licensing Centre (cho đến 29/04), hoặc vùng Coquitlam Expressway (cho đến 30/04).
 
Vina Driving School Ltd.
#3 - 14655 - 108 Avenue
Surrey, BC V3R1V9, Canada
info@vinadriving.com