ĐỊA ĐIỂM
 
Tìm Văn phòng Cấp Bằng lái xe:
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe Langley
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe
Địa chỉ: 20290 Logan Avenue
Langley, BC
V3A4L6

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 - Thứ 6
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe - Cloverdale Expressway**, Clover Square Mall
Địa chỉ: 102 - 17700 56th Avenue
Surrey, BC
V3S1C7

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 9:00 - 6:00 Thứ 2 đến Thứ 5, 9:00 - 8:00 Thứ 6, 9:00 - 5:00 Thứ 7
Ghi chú: ** Địa điểm chỉ dành cho những người xin cấp bằng lái xe thi kiểm tra kiến thức class 6, 7 và 8 (có hẹn trước). Để đặt hẹn, vui lòng gọi 604-575-5616 -- 604-575-5616 hoặc đến liên hệ với nhân viên Trung tâm Dịch vụ Lái Xe hoặc Expressway.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe
Địa chỉ: Unit C1A, 15285 - 101st Avenue
Surrey, BC
V3R9V8

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 9:00 - 6:00 Thứ 2 đến Thứ 5, 9:00 - 8:00 Thứ 6, 9:00 - 5:00 Thứ 7
Ghi chú: ** Địa điểm chỉ dành cho những người xin cấp bằng lái xe thi kiểm tra kiến thức class 6, 7 và 8 (có hẹn trước). Để đặt hẹn, vui lòng gọi 604-587-8809 -- 604-587-8809 hoặc đến liên hệ với nhân viên Trung tâm Dịch vụ Lái Xe hoặc Expressway.
Dịch vụ Cấp bằng cung cấp Văn phòng Đại lý Chính phủ
Địa chỉ: 175 - 22470 Dewdney Trunk Road
Maple Ridge, BC
V2X5Z6

Hướng đi
Phone: 604-466-7470
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 - Thứ 6
Ghi chú: Để đặt hẹn thi kiểm tra thực hành lái xe trên đường, vui lòng gọi: 604-661-2255.
 
Vina Driving School Ltd.
#3 - 14655 - 108 Avenue
Surrey, BC V3R1V9, Canada
info@vinadriving.com