ĐỊA ĐIỂM
 
Tìm Văn phòng Cấp Bằng lái xe:
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe Maple Ridge
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe
Địa chỉ: 13426 -78th Avenue
Surrey, BC
V3W8J6

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 3 8:30am đến 4:30pm
Thứ 4 - Thứ 6 7:30am đến 7:30pm
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe
Địa chỉ: 20290 Logan Avenue
Langley, BC
V3A4L6

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe - Cloverdale Expressway**, Clover Square Mall
Địa chỉ: 102 - 17700 56th Avenue
Surrey, BC
V3S1C7

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 9:00 - 6:00 Thứ 2 đến Thứ 5, 9:00 - 8:00 Fri., 9:00 - 5:00 Sat.
Ghi chú: ** Địa điểm chỉ dành cho những người xin cấp bằng lái xe thi kiểm tra kiến thức class 6, 7 và 8 (có hẹn trước). Để đặt hẹn, vui lòng gọi 604-575-5616 -- 604-575-5616 hoặc đến liên hệ với nhân viên Trung tâm Dịch vụ Lái Xe hoặc Expressway.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe
Địa chỉ: Unit C1A, 15285 - 101st Avenue
Surrey, BC
V3R9V8

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 9:00 - 6:00 Thứ 2 đến Thứ 5, 9:00 - 8:00 Thứ 6, 9:00 - 5:00 Thứ 7
Ghi chú: ** Địa điểm chỉ dành cho những người xin cấp bằng lái xe kiểm tra kiến thức class 6, 7 và 8 (có hẹn trước). Để đặt hẹn, vui lòng gọi 604-587-8809 -- 604-587-8809 hoặc đến liên hệ với nhân viên Trung tâm Dịch vụ Lái Xe hoặc Expressway.
Licensing services provided at Government Agent office
Địa chỉ: 175 - 22470 Dewdney Trunk Road
Maple Ridge, BC
V2X5Z6

Hướng đi
Phone: 604-466-7470
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6
Ghi chú: Để đặt hẹn thi kiểm tra thực hành lái xe trên đường, vui lòng gọi: 604-661-2255.
Trung Tâm Cấp bằng Lái Xe Port Coquitlam
Địa chỉ: 1930 Oxford Connector
Port Coquitlam, BC
V3C0A4

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: 8:30 a.m. 4:30 p.m.; Thứ 7 & Chủ Nhật: Đóng cửa
Ghi chú: Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe The new Port Coquitlam mở cửa từ 12:30 p.m. từ Thứ 2, 03/05. Địa điểm cung cấp đầy đủ dịch vụ về Thi kiểm tra thực hành lái xe, xe motor và các bằng cấp cao hơn cho tất cả các Quý khách.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe vùng Coquitlam Driver Licensing Centre (cho đến 29/04), hoặc vùng Coquitlam Expressway (cho đến 30/04).
 
Vina Driving School Ltd.
#3 - 14655 - 108 Avenue
Surrey, BC V3R1V9, Canada
info@vinadriving.com