ĐỊA ĐIỂM
 
Tìm Văn phòng Cấp Bằng lái xe:
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe New Westminter
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 2750 Commercial Drive
Vancouver, BC
V5N5P4

Hướng dẫn
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Driver Services Centre
Địa chỉ: 13426 -78th Avenue
Surrey, BC
V3W8J6

Hướng dẫn
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 3 8:30am đến 4:30pm
Thứ 4 - Thứ 6 7:30am đến 7:30pm
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Driver Licensing Centre
Địa chỉ: 3880 Lougheed Hwy.
Burnaby, BC
V5C6N4

Hướng dẫn
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 3 8:30am đến 4:30pm/ Thứ 4 - Thứ 6 7:30am đến 7:30pm
Ghi chú: Tất cả các bài kiểm tra đều thực hiện ở Burnary. Khảo thí: 604-661-2255. Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe - Expressway Metropolis at Metro town (cạnh the Bay)
Địa chỉ: 232 - 4820 Kingsway
Burnaby, BC
V5H4P2

Hướng dẫn
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 & Thứ 3: 10am - 6pm;
Thứ 4 - Thứ 6: 10am - 9pm;
Thứ 7: 10am - 6pm
Ghi chú: Không có kiểm tra ở địa điểm này.
Driver Services Centre
Địa chỉ: Unit C1A, 15285 - 101st Avenue
Surrey, BC
V3R9V8

Hướng dẫn
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 9:00 - 6:00 Mon. to Thu., 9:00 - 8:00 Fri., 9:00 - 5:00 Thứ 7.
Ghi chú: ** Địa điểm chỉ dành cho những người xin cấp bằng lái xe kiểm tra kiến thức class 6, 7 và 8 (có hẹn trước). Để đặt hẹn, vui lòng gọi 604-587-8809 -- 604-587-8809 hoặc đến liên hệ với nhân viên Trung tâm Dịch vụ Bằng lái hoặc Expressway.
Port Coquitlam Driver Licensing Centre
Địa chỉ: 1930 Oxford Connector
Port Coquitlam, BC
V3C0A4

Hướng dẫn
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: 8:30 a.m. 4:30 p.m.; Thứ 7 & Chủ Nhật: Đóng cửa
Ghi chú: Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe The new Port Coquitlam mở cửa từ 12:30 p.m. từ Thứ 2, 03/05. Địa điểm cung cấp đầy đủ dịch vụ về Kiểm tra thực hành lái xe, xe motorm và các bằng cấp cao hơn cho tất cả các Quý khách.
Trung tâm Dịch vụ Bằng Lái Xe vùng Coquitlam Driver Licensing Centre (cho đến 29/04), hoặc vùng Coquitlam Expressway (cho đến 30/04).
 
Vina Driving School Ltd.
#3 - 14655 - 108 Avenue
Surrey, BC V3R1V9, Canada
info@vinadriving.com