ĐỊA ĐIỂM
 
Tìm Văn phòng Cấp Bằng lái xe:
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe North Vancouver
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe, Trung tâm Royal (Khu Thương Mại Vancouver)
Địa chỉ: 221-1055 West Georgia Street,
Vancouver, BC
V6E3R5

Hướng dẫn
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 - Thứ 6
Ghi chú: Trung tâm Cấp Bằng Lái xe này nằm phía dưới Trung Tâm Royal, cạnh Khu Ẩm Thực. Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 4126 MacDonald Street
Vancouver, BC
V6L2P2

Hướng dẫn
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 - Thứ 6 (Kiểm tra thực hành lái xe trên đường bắt đầu lúc 8am)
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 2750 Commercial Drive
Vancouver, BC
V5N5P4

Hướng dẫn
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 - Thứ 6
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 3880 Lougheed Hwy.
Burnaby, BC
V5C6N4

Hướng dẫn
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 3 8:30am đến 4:30pm/ Thứ 4 - Thứ 6 7:30am đến 7:30pm
Ghi chú: Tất cả các bài kiểm tra đều thi ở Burnaby. Khảo thí: 604-661-2255. Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 125 East 13th Street,
North Vancouver, BC
V7L3L2

Hướng dẫn
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 - Thứ 6
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe - Expressway Metropolis at Metro town (cạnh the Bay)
Địa chỉ: 232 - 4820 Kingsway
Burnaby, BC
V5H4P2

Hướng dẫn
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 & Thứ 3: 10am - 6pm;
Thứ 4 - Thứ 6: 10am - 9pm;
Thứ 7: 10am - 6pm
Ghi chú: Không có thi kiểm tra ở địa điểm này.
 
Vina Driving School Ltd.
#3 - 14655 - 108 Avenue
Surrey, BC V3R1V9, Canada
info@vinadriving.com