ĐỊA ĐIỂM
 
Tìm Văn phòng Cấp Bằng lái xe:
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe Richmond
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe, Trung tâm Royal (Khu Thương Mại Vancouver)
Địa chỉ: 221-1055 West Georgia Street,
Vancouver, BC
V6E3R5

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6
Ghi chú: Trung tâm Cấp Bằng Lái xe này nằm phía dưới Trung Tâm Royal, cạnh Khu Ẩm Thực. Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 4126 MacDonald Street
Vancouver, BC
V6L2P2

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6 (Road testing starts at 8am)
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 2750 Commercial Drive
Vancouver, BC
V5N5P4

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 5740 Minoru Blvd.
Richmond, BC
V6X2A9

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 8:30 - 4:30 Thứ 2 đến Thứ 6
Ghi chú: Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Cấp Bằng Lái Xe
Địa chỉ: 3880 Lougheed Hwy.
Burnaby, BC
V5C6N4

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 3 8:30am đến 4:30pm/ Thứ 4 - Thứ 6 7:30am đến 7:30pm
Ghi chú: Tất cả các bài kiểm tra đều thực hiện ở địa điểm này. Khảo thí: 604-661-2255. Đối với kiểm tra kiến thức, vui lòng đến trước giờ đóng cửa ít nhất 1 giờ.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe - Expressway Metropolis at Metro town (cạnh the Bay)
Địa chỉ: 232 - 4820 Kingsway
Burnaby, BC
V5H4P2

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: Thứ 2 & Thứ 3: 10am - 6pm;
Thứ 4 - Thứ 6: 10am - 9pm;
Thứ 7: 10am - 6pm
Ghi chú: Không có thi kiểm tra ở địa điểm này.
Trung tâm Dịch vụ Lái Xe - Richmond Expressway**, Ironwood Plaza (cạnh Rogers Video)
Địa chỉ: 2030-11662 Steveston Highway
Richmond, BC
V7A1N6

Hướng đi
Phone: 604-661-2255
Giờ làm việc: 9:00 -6:00 Thứ 2 đến Thứ 5; 9:00 đến 8:00 Thứ 6; 9:00 đến 5:00 Thứ 7
Ghi chú: ** Địa điểm chỉ dành cho những người xin cấp bằng lái xe kiểm tra kiến thức class 6, 7 và 8 (có hẹn trước). Để đặt hẹn, vui lòng gọi 604-204-1505 - 604-204-1505 hoặc đến liên hệ với nhân viên Trung tâm Dịch vụ Lái Xe hoặc Expressway.
 
Vina Driving School Ltd.
#3 - 14655 - 108 Avenue
Surrey, BC V3R1V9, Canada
info@vinadriving.com